Ученици, записани в СФО, които желаят консултации по определени предмети, могат да се запознаят с графика за ден и час на преподавателите ТУК!