ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

ДЗИ'2020:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЗИ'2020

СТИПЕНДИИ:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за получаване на стипендии
ОБРАЗЦИ на заявления за стипендии:
Образец1
Образец2
Образец3
Образец4

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ:
- ЗА 8-ми(9-ти) КЛАС
- ЗА 10-ТИ КЛАС

- ЗА 11-ТИ КЛАС
- ЗА 12-ТИ КЛАС

ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОЛКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
(предстои актуализация)

ДЕЙНОСТИ


ПЪРВА
РЕДОВНА
изпитна
сесия

ПЪРВА
ПОПРАВИТЕЛНА
изпитна
сесия
ВТОРА
ПОПРАВИТЕЛНА
изпитна
сесия
Подаване на заявления за явяване на изпити      
Време за провеждане на изпитни сесии      

 ГРАФИК
за провеждане на изпити -  ИЗПИТНА СЕСИЯ-юни'2020
ИЗТЕГЛЯНЕ