ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОЛКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

(предстои актуализация)

ДЕЙНОСТИ


ПЪРВА
РЕДОВНА
изпитна
сесия

ПЪРВА
ПОПРАВИТЕЛНА
изпитна
сесия
ВТОРА
ПОПРАВИТЕЛНА
изпитна
сесия
Подаване на заявления за явяване на изпити      
Време за провеждане на изпитни сесии