ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

ДЗИ'2020:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЗИ'2020

СТИПЕНДИИ:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за получаване на стипендии
ОБРАЗЦИ на заявления за стипендии:
Образец1
Образец2
Образец3
Образец4

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ:
- ЗА 8-ми(9-ти) КЛАС
- ЗА 10-ТИ КЛАС

- ЗА 11-ТИ КЛАС
- ЗА 12-ТИ КЛАС

ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОЛКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ДЕЙНОСТИ


ПЪРВА
РЕДОВНА
изпитна
сесия

ПЪРВА
ПОПРАВИТЕЛНА
изпитна
сесия
ВТОРА
ПОПРАВИТЕЛНА
изпитна
сесия
Подаване на заявления за явяване на изпити до 20.12.2019г. включително    
Време за провеждане на изпитни сесии от 06.01.2020 до 31.01.2020    

 ГРАФИК
за провеждане на изпити -  ИЗПИТНА СЕСИЯ-юни'2020
ИЗТЕГЛЯНЕ

Начало Самостоятелно обучение Административни документи