ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА СУ "Отец Паисий"

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8:00 ДО 12:00 И ОТ 13:00 ДО 17:00 ЧАСА
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В 9-ТИ КЛАС.
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС ОТ ГИМНАЗИАЛНА ФОРМА - ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗАПИШАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ.
ВНИМАНИЕ! : ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
                      МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ РАЗДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ"