СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

 

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022г.

 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
ВНИМАНИЕ! : ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ РАЗДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ"
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В 8-ми КЛАС.
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС - ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗАПИШАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ СИ.

Начало Самостоятелна форма на обучение(СФО)