ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

Уважаеми родители, 

записването на ученици на I етап на класиране или подаването на документи във II етап на класиране ще се проведе по график от 13.07.2023 до 17.07.2023 година от 8.00 до 17.00 часа.

Необходими документи за записване:  

- оригинал на свидетелство за основно образование

- заявление до директора

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024год.
ЗАПОВЕД 643/29.03.2023г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Училищна комисия по приема на ученици в VIII клас


Прием след завършен 7-ми клас:   профил "Предприемачество" - 2023/2024 учебна година:
През учебната 2023/2024 г.  СУ „Отец Паисий“, Стамболийски Ви предлага профил предприемачески за обучение след СЕДМИ клас.
Срок на обучение – 5 години – с разширено  изучаване на английски език и предприемачество
Приемни изпити:
1.НВО по български език и  литература
2.НВО по математика
Образуване на бала:
1.Удвоен брой точки от тест НВО по български език и литература.
2.Удвоен брой точки от тест НВО по математика.
3.Брой точки от оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.
4.Брой точки от оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование.
 
Необходими документи за записване в училището:
1. Свидетелство за завършено основно образование - ОРИГИНАЛ
2. Заявление - ОБРАЗЕЦ


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

етапи

I етап

II етап

III етап

    Подаване на документи

 05-07 юли 

 13-15 юли 

 26-27 юли 

 Класиране

 до 12 юли 

до 20 юли 

 29 юли 

 Записване

13-15 юли 

 21-22 юли 

01-02 август

 

Начало Прием на ученици Прием след завършен 7-ми клас