ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024год.
ЗАПОВЕД 643/29.03.2023г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Училищна комисия по приема на ученици в VIII клас


Прием след завършен 7-ми клас:   профил "Предприемачество" - 2023/2024 учебна година:
През учебната 2023/2024 г.  СУ „Отец Паисий“, Стамболийски Ви предлага профил предприемачески за обучение след СЕДМИ клас.
Срок на обучение – 5 години – с разширено  изучаване на английски език и предприемачество
Приемни изпити:
1.НВО по български език и  литература
2.НВО по математика
Образуване на бала:
1.Удвоен брой точки от тест НВО по български език и литература.
2.Удвоен брой точки от тест НВО по математика.
3.Брой точки от оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.
4.Брой точки от оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование.
 
Необходими документи за записване в училището:
1. Свидетелство за завършено основно образование - ОРИГИНАЛ
2. Заявление - ОБРАЗЕЦ


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

етапи

I етап

II етап

III етап

    Подаване на документи

 05-07 юли 

 13-15 юли 

 26-27 юли 

 Класиране

 до 12 юли 

до 20 юли 

 29 юли 

 Записване

13-15 юли 

 21-22 юли 

01-02 август

 

Начало Прием на ученици Прием след завършен 7-ми клас