Министерство на образованието и науката - Електронно четими учебници
е-просвета - Електронното училище на България
Издателство "Просвета" - Безплатни е-четими варианти на учебниците
Издателство КЛЕТ - Свободен достъп до електронните ресурси на издателство КЛЕТ България
 КЪМ УЧА.СЕ


6 клас ИТ - електронни таблици
1. Въведение в MS Excel   ИЗТЕГЛЯНЕ
2. Изчисления и формули за изчисления в MS Excel   ИЗТЕГЛЯНЕ


Материали от обучение на тема "Интерактивна класна стая"
1.
CLASSCRAFT – направете ученето приключение. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2.
GOOGLE CLASSROOM - Повече преподаване, по-малко технически дейности. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3.
"Хартиени" и "дигитални" поколения.  - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
4. Интерактивна класна стая - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

5. Интерактивно обучение в образователна платформа Moodle - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
6. Интерактивно обучение в образователна платформа Moodle. Тестове, задания, игри. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


 

Начало Учебни материали