Графици

Графици за учебната 2020-2021г.:

График за проектни дейности на ученици от I до VI клас
  
График за компенсиране на пропуските на ученици от I до VI клас
 
График за заниманията по интереси на ученици от I до VI клас