-> Ефективно управление на училището;

-> Поддържане на добра комуникация между учители и родители;

-> Създаване на добри хигиенни условия за работа във време на пандемия;

-> Висококачествено и иновативно преподаване, което да поддържа интереса на новите поколения към изкуството и науката;

-> Непрестанна жажда за подобрение във всяка област;

-> Никога не пропускаме да покажем гордостта си от постиженията и на ученици, и на учители и да ги мотивираме, като им даваме поле за развитие и вярваме в тях.