2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Класовете през 2021/2022 учебна година
Клас Класен ръководител
Величка Митрева - Даскалова
Дилияна Георгиева
Даниела Георгиева
Илияна Панова
Диана Смиленова
Мария Бочукова
Диана Иванова - Бечкеджийска
Красимира Якова
Стоянка Богоева
Илиана Белчева
Стефка Славова
Калинка Колева
Надка Моллова
Светлана Попова
Мария Александрова
8 Маргарита Терзиева
9 Стоянка Найдекова
10 Кети Маркова
11 Красимира Станева
12 Красимира Грозданова
ЦДО 1  Златомира Козарева
ЦДО 2 3 Илиана Манолова
ЦДО 2 4 Боряна Терзиева
ЦДО 3 5 Мария Илиева
ЦДО 3 6 Каталина Славкова
ЦДО 4 7 Лиляна Димитрова
ЦДО 4 8 Мариана Великова - Кузманова