Атанас Бръсков - Директор
     
Калина Игнатова
пом. директор учебна дейност
Йорданка Стоицова
пом. директор администр. стопанса дейност
 
     
     
Славка Малечкова - гл. счетоводител Невенка Янева - касиер-домакин  
Начало Училището Администрация