2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Име: Фамилия Длъжност:
Атанас Бръсков   Директор
Калина Игнатова  Зам.директор УД
Йорданка Стоицова  Зам. директор АСД
Петя Христова  Ръководител напр. ИКТ
Марияна Копривленска Педагогически съветник
Калинка  Колева Учител по Български език
Красимира Станева Учител по Български език
Надка  Моллова Учител по Български и Немски език
Стефка Славова Учител по Английски език
Стоянка Богоева Учител по Английски и Руски език
Нина Пецанова Учител по Английски език
Светлана Тодорова Учител по Информатика и ИТ
Маргарита Терзиева Учител по Математика и Информатика
Стоянка Найдекова Учител по Математика и Информатика
Петя  Бодурска Учител по Математика и Информатика
Илиана Белчева Учител по История и цивилизация и Български език
Красимира Грозданова Учител по География и икономика
Мария Александрова Учител по Философия
Светлана Попова Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Роза Рангелова Учител по Физика и астрономия
Славка Христова Учител по Предприемачество
Иванка Симеонова Учител по Музика
Йорданка Генковска Учител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество
Кети Маркова Учител по Физическо възпитание и спорт
Евгени Янков Учител по Физическо възпитание и спорт
Красимира Якова Начален учител
Даниела Георгиева Начален учител
Илияна  Панова Начален учител 
Лиляна Димитрова Начален учител 
Диана Иванова - Бечкеджийска Начален учител 
Мариана Великова-Кузманова Начален учител 
Мария Бочукова Начален учител 
Мария Илиева Начален учител 
Диана Смиленова Начален учител 
Дилияна  Георгиева Начален учител 
Величка Митрева - Даскалова Начален учител 
Каталина  Славкова Начален учител 
Видка Стоянова Начален учител 
Илияна  Манолова Начален учител 
Златомира Козарева Начален учител