2022 - 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Име: Фамилия Длъжност:
Атанас Бръсков   Директор
Калина Игнатова  Зам.директор УД
     
Петя Тилева Ръководител напр. ИКТ
Марияна Копривленска Педагогически съветник
Калинка  Колева Учител по Български език
Боряна Богоева - Неделева Учител по Български език
Надка  Моллова Учител по Български и Немски език
Стефка Славова Учител по Английски език
Стоянка Богоева Учител по Английски и Руски език
Нина Пецанова Учител по Английски език
Светлана Тодорова Учител по Информатика и ИТ
Маргарита Терзиева Учител по Математика и Информатика
Стоянка Найдекова Учител по Математика и Информатика
Илияна Плачкова Учител по Математика и Информатика
Илиана Белчева Учител по История и цивилизация и Български език
Красимира Грозданова Учител по География и икономика
Мария Александрова Учител по Философия
Светлана Попова Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Роза Рангелова Учител по Физика и астрономия
Славка Христова Учител по Предприемачество
Иванка Симеонова Учител по Музика
Йорданка Генковска Учител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество
Кети Маркова Учител по Физическо възпитание и спорт
Евгени Янков Учител по Физическо възпитание и спорт
Красимира Якова Начален учител
Даниела Георгиева Начален учител
Илияна  Панова Начален учител 
Лиляна Димитрова Начален учител ЦОУД
Диана Иванова - Бечкеджийска Начален учител 
Мариана Великова-Кузманова Начален учител ЦОУД
Мария Бочукова Начален учител 
Виктория Николова Начален учител 
Дилияна  Георгиева Начален учител 
Величка Митрева - Даскалова Начален учител 
Каталина  Славкова Начален учител ЦОУД
Боряна Терзиева Начален учител ЦОУД
Илияна  Манолова Начален учител ЦОУД
Златомира Козарева Начален учител ЦОУД
Яна Генова Начален учител ЦОУД