2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Име: Фамилия Длъжност:
Атанас Бръсков   Директор
Калина Игнатова  Зам.директор УД
Йорданка Стоицова  Зам. директор АСД
Петя Христова  Ръководител напр. ИКТ
Марияна Копривленска Педагогически съветник
Калинка  Колева Учител по Български език
Красимир  Коилов Учител по Български език
Надка  Моллова Учител по Български и Немски език
Стефка Славова Учител по Английски език
Стоянка Богоева Учител по Английски и Руски език
Нина Пецанова Учител по Английски език
Маргарита Терзиева Учител по Математика и Информатика
Стоянка Найдекова Учител по Математика и Информатика
Петя  Бодурска Учител по Математика и Информатика
Илиана Белчева Учител по История и цивилизация и Български език
Красимира Грозданова Учител по География и икономика
Мария Александрова Учител по Философия
Светлана Попова Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Роза Рангелова Учител по Физика и астрономия
Иванка Симеонова Учител по Музика
Йорданка Генковска Учител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество
Кети Маркова Учител по Физическо възпитание и спорт
Евгени Янков Учител по Физическо възпитание и спорт
Красимира Якова Начелен учител
Даниела Георгиева Начелен учител
Илияна  Панова Начелен учител 
Лиляна Димитрова Начелен учител 
Диана Иванова - Бечкеджийска Начелен учител 
Мариана Великова-Кузманова Начелен учител 
Мария Бочукова Начелен учител 
Мария Илиева Начелен учител 
Диана Смиленова Начелен учител 
Дилияна  Георгиева Начелен учител 
Величка Митрева - Даскалова Начелен учител 
Каталина  Славкова Начелен учител 
Видка Стоянова Начелен учител 
Илияна  Манолова Начелен учител 
Златомира Козарева Начелен учител