СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕ - 1953
ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ
БРОЙ УЧЕНИЦИ - ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. -
БРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ - 44
БРОЙ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ - 10
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - В 1-ВИ КЛАС И СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-МИ КЛАС В ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
-МНОГО ДОБРА МАТЕРИАЛНА БАЗА
-ОСИГУРЕНО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ
-ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
-СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА И РАЙОНА НА СГРАДАТА
-ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ В СГРАДАТА И УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

 

Начало Портфолио на институцията