Актуална информация, свързана с отсъствие на заболели от COVID-19 или поставени под карантина ученици, педагогически специалисти и служители:
# Отсъстващи педагогически специалисти/служители, поради положителен резултат за COVID-19 – 0
# Отсъстващи ученици, поради положителен резултат за COVID 19 – 0
# Карантинирани педагогически специалисти/служители, поради контакт с болен от COVID-19 –0
# Карантинирани ученици, поради контакт с болен от COVID-19 – 0

Мерки и план за безопасно преминаване от присъствено обучение към Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) през учебната 2021-2022 година в условията на COVID-19

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

ПРАВИЛА за организиране на пропусквателния режим в СУ "Отец Паисий" - гр. Стамболийски

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

РЗИ ПЛОВДИВ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАКОН ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ