ГРАФИК -  Дневно разписание за периода 24.11. – 04. 12. 2020 г.

ГРАФИК и седмично разписание за провеждане на обучението в периода 23.11. 2020 - 23.12.2020 г.


Актуална информация, свързана с отсъствие на заболели от COVID-19 или поставени под карантина ученици, педагогически специалисти и служители
:

# Отсъстващи педагогически специалисти/служители, поради положителен резултат за COVID-19 – 1
# Отсъстващи ученици, поради положителен резултат за COVID 19 – 0
# Карантинирани педагогически специалисти/служители, поради контакт с болен от COVID-19 –0
# Карантинирани ученици, поради контакт с болен от COVID-19 – 10

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА
ГРАФИК за организация на учебния процес в условия на COVID-19
ИНСТРУКТАЖ на учениците във връзка с организирането и провеждането на учебния процес в условията на пандемия от COVID-19

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

РЗИ ПЛОВДИВ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАКОН ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ