27.11.2020G.г,ЗАПОВЕД 206/25.11.2020г.

23.11.2020г.
- РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ за 9, 10, 11, 12 класове - съответно на 24, 25, 26, 27 ноември - ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ СТАИ НА "ШКОЛО" ОТ 18:30 ДО 19:45 часа за всички дати.
23.11.2020г. ГРАФИК - Дневно разписание за периода 24.11. – 04. 12. 2020 г.
20.11.2020г.  График и седмично разписание за провеждане на обучението в периода 23.11. 2020 - 23.12.2020 г.

01.09.2020г.
- РОДИТЕЛСКА СРЕЩА на 03.09.2020г.(четвъртък) ОТ 17:30 ЧАСА ЗА I-а и I-б класове
                         
класен ръководител на I-а клас - Даниела Георгиева
                          класен ръководител на I-б клас - Илияна Панова

04.06.2020г.
Уважаеми родители, скъпи ученици!
Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“ -
https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

1.Училищен план-прием за 2020/ 2021 учебна година

2.ЗАПОВЕД452/30.03.2020г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Училищна комисия по приема на ученици в I и V КЛАС

ВНИМАНИЕ! ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА:
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС СЕ ПОДАВАТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,
РОДИТЕЛИТЕ ИЗТЕГЛЯТ ЗАЯВЛЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТУК .
В ПОЛЕТО "ТЕМА" НА ИЗПРАЩАНИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ МЕЙЛ СЕ ЗАПИСВА "ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС" 


15.03.2020г

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ
15.03.2020г.

СЕДМИЧЕН ГРАФИК
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН, ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК:
НАЧАЛЕН ЕТАП
1час - 9:00 - 9:20
2час - 9:30 - 9:50
3час - 10:00 - 10:20
4час - 10:30 - 10:50
5час - 11:00 - 11:20
6час - 11:30 - 11:50
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
1час - 9:00 - 9:30
2час - 9:40 - 10:10
3час - 10:20 - 10:50
4час - 11:00 - 11:30
5час - 11:40 – 12:10
6час - 12:20 – 12:50
7час - 13:00 – 13:30

15.03.2020г.- ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ НА "ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
15.03.2020г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА:
СУ"Отец Паисий" Стамболийски има готовност от 16.03.2020г - 9:00 за преминаване към дистанционно обучение при спазване на седмичното разписание. Комуникацията между учителите, учениците и родителите ще се осъществява чрез платформата на електронен дневник ,,ШколоБГ"за дистанционно обучение, Facebook, Viber групи и всички свободно достъпни в момента електронни учебни ресурси. От страна на училището са осигурени необходимите технически средства. Всички ученици и родители са уведомени за организацията на учебните занятия от понеделник. Предстои публикуване на седмично разписание за дистанционно обучение.
13.03.2020г.
ЗАПОВЕД РД-01-124 на МЗ
13.03.2020г.
Съобщение от РУО Пловдив:
Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени" - Следва пълния текст на съобщението:
Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти:
1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.
2. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.
3. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали. Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да направите възможното, за да: - стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание; - да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации, тестове, работни листове и други материали. - да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата. Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени

РУО - Пловдив
13
.03.2019г.
На 20-ти март 2019 год. от 18:00 часа в сградата на училището
ще се състои РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 година.

03.08.2018г. - ЗАПОВЕД 469/31.07.2018г. - класиране и записване след завършен 7-ми клас


11.01.2018г. - Протокол на Педагогическия съвет


17.01.2018г. - Протокол на Обществения съвет