Видеоматериал, относно плащане на здравни осигуровки след завършване на 12-ти клас

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 

 

 

 

 

 

 

 На 18.03.2023 год. (събота) от 10:00 часа ще се проведе външноинституционална квалификация на тема „Дизайн на иновативна образователна среда" с място на провеждане- СУ "Отец Паисий.  Наименованието на обучителната организация е РААБЕ, а обучението е с продължителност- 16 академични часа, от които 8 присъствени. Формата на провеждане е частично присъствена, а броя педагогически специалисти, заявили желание за участие- 38. Съдържателни аспекти на програмата: Обучението по темата представя цялостен подход към конструиране и дизайн на иновативна образователна среда, отговаряща както на съвременните изисквания, така и на индивидуалните потребностите на децата и учениците. От организация на средата в образователната институция, респ. групата/класната стая, през иновативните модели на обучение, ролята на съвременния учител и взаимодействието с родителите и заинтересованите страни, до внедряването и използването на иновативни технологии – този стъпков модел ще помогне на педагогическите специалисти да задълбочат знанията и уменията си за изграждане на иновативна образователна среда, която е отворена, динамична, адаптивна, компетентностно ориентирана и поставя детето и ученика в центъра на образователния процес.

 

 

 

  

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

  

  • Информационнен бюлетин за месец октомври предоставен от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, който можете да достъпите ТУК