ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ

1.Национална програма: "Осигуряване на съвременна
образователна среда", Модул Е) „Площадки за обучение
по безопасност на движението по пътищата“
- https://mon.bg/bg/100817


2.Национална програма: "ИКТ в образованието"
https://www.mon.bg/bg/100821

 3."Наука и образование за интелигентен растеж"
-Подкрепа за успех - https://podkrepazauspeh.mon.bg/
 
   
krasivum

ПРОЕКТ: „КРАСИВ УМ-Креативност Реализация Аналитичност
Сътрудничество Индивидуалност Въображение Успех Мотивация“
 
САЙТ НА ПРОЕКТА - https://supaisii.alle.bg/

Видео материал: "Съвместни инициативи с други училища"
ОЩЕ ПО ТЕМАТА НА:  https://www.facebook.com/su.paisii/

„Компетентен учебен процес”
https://blog.edu.turku.fi/erasmus-clp/author/erasmus-clp/
https://competentlearningprocess.alle.bg/
                                               ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ:
"Образованието е изкуство. Изкуството-образование"
https://knowledgeisart.alle.bg/ ;
”Природата пази- играй, учи, твори“
https://welovenature.alle.bg/
Проект "УСПЕХ" Проект "Нов шанс за успех"
   

 Проект
"Квалификация на педагогическите кадри"

 Проект
"Учене през целия живот"